Gemiddelde ZW- en WGA premies 2014 bekend

Gedifferentieerde premie ZW en WGA voor flexwerkers

juninota UWVGedifferentieerde premie ZW en WGA voor flexwerkers gaat in per 1 januari 2014. Deze premiedifferentiatie wordt geregeld in de nieuwe wet Beperking Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa). De nieuwe wet wordt meestal aangeduid als modernisering van de Ziektewet.

Werkgevers betalen al een aantal jaren een individueel gedifferentieerde premie voor vaste medewerkers in de WGA. Daarmee betalen werkgevers met meer dan ongeveer 25 medewerkers al snel meer dan de werkelijke WGA kosten van hun ex-medewerkers.

Vanaf 2014 betalen werkgevers ook een individueel gedifferentieerde premie voor flexwerkers in de Ziektewet en de WGA.

Wie zijn flexwerkers?

Flexwerkers zijn medewerkers die:

 • ziek worden en een fictief dienstverband hebben, zoals thuiswerkers of provisiewerkers;
 • ziek uit dienst gaan (uitzendkrachten met een contract met uitzendbeding, medewerkers met een tijdelijk dienstverband en medewerkers die ziek zijn op het moment waarop hun vaste dienstverband wordt beëindigd);
 • binnen 4 weken na het einde van hun dienstverband ziek worden (nawerking van de Ziektewet).

Het gevolg kan zijn dat je voor een medewerker met een tijdelijk contract van 6 maanden, eerst 18 maanden een Ziektewet-uitkering en daarna 10 jaar een WGA-uitkering moet betalen. Het totale bedrag kan oplopen tot boven de €200.000.

Gemiddelde ZW- en WGA premies in juninota van UWV

Het UWV heeft in de juninota 2013 de gemiddelde premies voor ZW en WGA gepubliceerd:

 • De gemiddelde WGA-premie voor vaste medewerkers (0,50%)
 • De gemiddelde ZW-premie voor flexwerkers (0,34%)
 • De gemiddelde premie WGA-premie voor flexwerkers (0,17%)

De uitkeringen voor flexwerkers werden tot nu toe betaald uit het sectorfonds. Alle werkgevers in de sector betalen daarvoor een uniforme premie. Die sectorpremie gaat volgens de juninota gemiddeld 0,63% omlaag. De gemiddelde ZW- en WGA premies voor flexwerkers gaan 0,51% omhoog. Gemiddeld gezien is er dus geen sprake van hogere premies. Voor individuele werkgevers kan er uiteraard wel sprake zijn van zwaardere lasten.

Berekening individuele gedifferentieerde premie

De individueel gedifferentieerde ZW- en WGA premie 2014 voor flexwerkers kunnen nog niet berekend worden omdat niet alle gegevens bekend zijn. Omdat de wijze van berekening dezelfde zal zijn als voor de huidige WGA-premie voor vaste medewerkers, zal de berekening van de gedifferentieerde premie als volgt gaan:

gemiddelde premie + correctiefactor*(individueel AO-risico minus gemiddeld AO-risico)

Voor de WGA-premie vast in 2013 is de gemiddelde premie 0,54%, de correctiefactor 1,78% en het gemiddeld AO-risico 0,23%. Daarmee wordt de berekening:

0,54%+ 1,78*(individueel AO-risico – 0,23%)

Alleen het individuele AO-risico van de werkgever moet nog berekend worden. Dit gebeurt in 2013 door de WGA uitkeringen uit het jaar 2011 van (ex-) medewerkers te delen door het gemiddeld premieloon 2007-2011.

Invloed correctiefactor is groot

De correctiefactor is van grote invloed op de premie. Als jouw individueel AO-risico groter is dan het gemiddelde, gaat de premie snel omhoog. In dat geval is het nuttig om de gevolgen van eigenrisico dragen te onderzoeken.

Als je echter nog geen instroom hebt in de WGA, is jouw individueel AO-risico nul en dan wordt de premie zeer laag, in dit voorbeeld 0,54%-0,41%=0,13%.

In het najaar 2013 ontvangt iedere werkgever van de belastingdienst een opgave van de individuele gedifferentieerde ZW- en WGA-premie voor flexwerkers in 2014. Deze premie is gebaseerd op de ZW- en WGA-uitkeringen aan jouw (ex-) medewerkers in 2012. In geval van WGA-uitkeringen, dateert de 1e ziektedag dus al uit 2010!

Controle loont

Het UWV zal je vanaf juli informeren over de uitkeringen aan (ex-) medewerkers van jouw organisatie. Voor de premiebeheersing zijn de volgende stappen van belang:

 • controleer of het daadwerkelijk (ex-) medewerkers van jou zijn
 • onderzoek of deze medewerkers een no-risk polis hadden
 • onderzoek of er sprake was van ongevallen waarbij regres is toegepast c.q. regres nog mogelijk is
 • onderzoek of bezwaar maken tegen 80-100% WGA gevallen kans biedt op een IVA toekenning; als herstel onwaarschijnlijk is, is toekenning van IVA mogelijk. IVA wordt niet verrekend door een individuele premie.

Bespaar door de salarisscan, no cure no pay!

Kleine werkgevers

Om de risico’s voor kleine werkgevers te beperken, is de premievaststelling als volgt:

 • Kleine werkgevers (met een loonsom die <=10 keer het gemiddelde premieplichtige loon per medewerker): premie op sectorniveau.
 • middelgrote werkgevers (met een loonsom van >10 en <=100 keer het gemiddelde premieplichtige loon per medewerker): gewogen gemiddelde van sectorpremie en individuele premie.
 • grote werkgevers (>100 keer het gemiddelde premieplichtige loon per medewerker): premie op individueel niveau.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>